نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه سرمایه‌گذاران نوآوری

ویژه سرمایه‌گذاران نوآوری


  

 

 

مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر، فرصتی جدید و محوری را برای کسب‌وکارهای نوآورانه‌ فراهم آورده‌است؛ نوآوری‌هایی که آینده را شکل داده و بر آن اثرگذارند. اگر شما نیز می‌خواهید بر نوآوری‌ها سرمایه‌گذاری کنید، ما پذیرای همکاری خواهیم بود.

فرم پذیرش همکاری سرمایه‌گذاران در مرکز نوآوری:

مرکز نوآوری در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، فرصتی جدید و محوری را برای کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی علوم انسانی فراهم آورده‌است؛ نوآوری‌هایی که آینده را شکل داده و بر آن اثرگذارند. اگر شما نیز می‌خواهید بر نوآوری‌های علوم انسانی سرمایه‌گذاری کنید، ما پذیرای همکاری خواهیم بود.

فرم پذیرش همکاری سرمایه‌گذاران در مرکز نوآوری: