نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب


تماس با ما

 

 

شما می‌توانید بصورت مستقیم با مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم زیر، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:    32248014   

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:innovation@kub.ac.ir

                                                                                                         

نشانی: خیابان 17 شهریور شمالی، روبروی کوچه شقایق، ساختمان مرکز نوآوری دانشگاه کوثر

فرم ارتباط با ما: