• مدیریت مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر

 

 

 

 

  سمت سازمانی : مسئول راه اندازی مرکز نوآوری     بانوان
      نام و نام خانوادگی: سمیه علی آبادی 
  شماره تماس  : ----------
  شماره تماس داخلی : ---
  پست الکترونیکی : somayeh.aliabadi@gmail.com
  مکان استقرار واحد : ساختمان مرکز نوآوری

 

 

شرح وظایف مدیریت مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر : 

 

1- شناسایی و جلب ایده ها، طرح های کسب و کار جدید در مرکز نوآوری.

2-برنامه ریزی و سازماندهی پتانسیل های مرکز نوآوری در جهت اهداف مرکز نوآوری.

3- اداره کلیه امور نوآوری بر طبق مقررات و شیوه نامه های اجرایی.

4- برگزاری جلسات دوره ای در سطوح مختلف اجرایی و راهبردی.

5- ساماندهی گروه های نوآور تایید شده توسط شورای راهبردی در مرکز نوآوری و ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه آنان از طریق ارائه خدمات مشروحه.

6- نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای نوآوری مستقر در مرکز برای حصول اطمینان از فعالیت ها و دستاوردها منطبق با طرح پیشنهادی مصوب در شورای راهبردی مرکز.

7- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز نوآوری.

8- تلاش در جهت فراهم کردن همکاری های برون دانشگاهی با شرکت ها، صنایع و دستگاه های اجرایی جهت ایجاد هم افزایی و تسریع تحقق اهداف مرکز نوآوری.

9- تهیه و تنظیم بودجه سالانه مورد نیاز و ارائه به شورای راهبردی مرکز نوآوری.

10- ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز به شورای مرکز نوآوری.