نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخواست پذیرش

درخواست پذیرش


  معیار های پذیرش :

 

شناسایی و جذب طرح‌های برتر که بر اسا معیار‌های مرکز، پتانسیل دستیابی به بالاترین میزان موفقیت و بازدهی را داشته و برای رشد خود نیازمند حمایتمرکز میباشد، توسط بخش پذیرش صورت می‌گیرد. از جمله مهمترین معیارهای پذیرش در این مرکز می‌توان به مواد ذیل اشاره کرد:

 

 

   داشتن ایده محوری

 

-1 -نوآوری  فناورانه: تحقیق ایده محوری مستلزم نواوری در حوزه فناوری می‌باشد.

 

-2 -داشتن طرح کسب وکار(Plan Business )برای ایده محوری: طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمی‌_فنی ایده محوری قتصادی بودن سرمایه گذاری بر روی آن توجیه می‌کند.

-3 - عدم وجود منع قانونی و حقوقی در روند اجرای طرح

-4 - داشتن نیروهای مدیریتی و متخصص در حوزه ایده محوری

-5 - میزان نوآوری و خلاقیت در طرح

-6-  امکان دسترسی به دانش فنی

 

   عدم پذیرش: 

 

شرکتها و هسته‌هایی که در مراحل اولیه طراحی مفهومی محصول باشند.

شرکتها و هسته‌هایی که ایده محوری یا محصول نهایی آنها، کلی، مبهم و نامشخص باشد.

شرکتهای و هسته‌هایی که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ۱ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصی مرتبط با ایده محوری باشند.

شرکتها و هسته‌هایی که فعالیت اصلی آنها حول موضوع آموزش (ارایه و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت) می‌باشد.

شرکتها و هسته‌هایی که ایده محوری آنها صرفا راه‌اندازی یک پایگاه اینترنتی است.

شرکتها و هسته‌هایی که فعالیت آنها صرفا بازرگانی است.

 

 

 فرآیند پذیرش اولیه رشد مقدماتی : 

۱.       مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کاری، ایده محوری و اطلاعات شرکت یا ایده مورد نظر

۲.       تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز نوآوری

۳.       ارزیابی طرح توسط شورای جذب و پذیرش مرکزنوآوری

۴.       رفع نواقص احتمالی طرح توسط متقاضی

۵.       برگزاری جلسه شورای راهبردی از ایده محوری و طرح ارائه شده

۶.       بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی شورای راهبردی مرکز نوآوری در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی

۷.         استقرار متقاضی در مرکز نوآوری پس از تکمیل مدارک ، تایید راهبردی مرکز نواوری و پس از امضای قرارداد

۸.       ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏ها و پروژه‏ها بر اساس شیوه‌‏نامه و دستورالعمل‏های مرکز هر شش ماه یکبار

 

 

راهنمای پذیرش:

 

 

 

فرم در خواست پذیرش                          برنامه کاری رشد مقدماتی                     پاورپوینت مورد نیاز در رشد مقدماتی