نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری بانوان

اولین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری بانوان


 

        

 

 

جلسه شورای پذیرش  

 

اولین جلسه شورای  پذیرش مرکز نوآوری بانوان با طرح دو ایده نوآورانه برگزار شد. 

 
اعضای این شورا طبق شیوه نامه مرکز نوآوری بانوان به ترتیب مدیر مرکز ، کارشناسان جذب و پذیرش، کارشناس تجاری سازی، حداقل یک مشاور تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت واحد نوآوری هستند. 
در این جلسه ایده ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 
@kubinnovation
innovation.kub.ac.ir
 innovation@kub.ac.ir
05832248014