اخبار

افتتاح مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

  افتتاح مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ...یک‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

کارگاه مقاله نویسی تخصصی مهندسی

   ✅ مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر با همکاری شرکت محرک تاوا صنعت برگزار می کند:    کارگاه مقاله نویسی...یک‌شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۰

کارگاه شبکه سازی،تیم سازی و کار گروهی

        مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر و کانون نوآوری زنان و‌خانواده با همکاری مرکز مشاوره و خدمات...یک‌شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۰

کارگاه بوم مدل کسب و کار

         مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر و کانون نوآوری زنان و‌خانواده با همکاری مرکز مشاوره و خدمات...یک‌شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری بانوان

                جلسه شورای پذیرش     اولین جلسه شورای ...دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۰

سایر خدمات

 قراردادها 

تفاهم نامه ها 

رونایی ها 

کارگزاران کسب و کار

گزارش عملکرد